محمد نجمائی موسس و مدیر مجموعه اینتر ایران

من محمد نجمائی موسس و مدیر مجموعه اینتر ایران ۷ سال در حوزه ی تبلیغات گسترده اینستاگرام و تلگرام و اخیرا ایتا در حال فعالیت حرفه ای هستم و مفتخرم به لطف خداوند اثرگذارترین تبلیغات و پرفروش ترین کمپین های تبلیغاتی ایران در تبلیغات گسترده مجموعه ما انجام شده و می شود.
چرا من همیشه میگم سیستم گسترده ؟
چون به معنای واقعی کلمه یک سیستم بزرگ در تبلیغات گسترده وجود دارد که تک تک کانال ها و پیج ها به طور هماهنگ و مدیریت شده توسط ما در کمتر از ۱ ساعت تبلیغی را به میلیون ها نفر نشان میدهند.(قطعا میدانیم که اگر میلیون ها نفر تبلیغ مارا ببینند چه انفجاری در فروش محصول و خدمات ما رخ می دهد)
این سیستم دقیق و پر سود در حال فعالیت است و کسانی که دوست دارند عضوی از اعضای سیستم گسترده باشند و سهمی از تبلیغات گسترده داشته باشند نیاز به حداقل یک پیج و یا کانال در اینستاگرام یا تلگرام است.